विचुंबकीकरण वक्र

डेमग्नेटाइजेशन कर्भ, वा BH कर्भ दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकहरू सहित कडा चुम्बकीय सामग्रीहरूको लागि हिस्टेरेसिसको दोस्रो चतुर्थांश हो।यसले चुम्बकको चुम्बकीय विशेषताहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ, चुम्बकीय क्षेत्र बल र डिमग्नेटाइज गर्न प्रतिरोध सहित।विशेष गरी उच्च तापक्रमको वक्रले इन्जिनियरहरूलाई तिनीहरूको कामको आवश्यकता पूरा गर्न उपयुक्त चुम्बक सामग्री र ग्रेडको गणना गर्न र पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ प्रदान गर्दछ।तसर्थ, हामी तपाईंलाई सिन्टेड नियोडिमियम चुम्बक र सामरियम कोबाल्ट चुम्बकहरू प्रत्येक उपलब्ध ग्रेडको लागि धेरै उच्च कार्य तापमानहरूमा डिमग्नेटाइजेशन कर्भहरू तयार गर्दछौं।कृपया क्रमशः यसको डिमग्नेटाइजेशन वक्रहरूको लागि प्रत्येक सेलमा क्लिक गर्नुहोस्।

तल सिंटर्ड नियोडिमियम म्याग्नेटका लागि डिमग्नेटाइजेशन कर्भहरू

Br (kGs)

Hcj(kOe)

१०.४ १०.८ ११.३ ११.७ १२.२ १२.५ १२.८ १३.२ १३.६ 14 १४.३ अधिकतम परिचालन तापमान।
(°C)
12     N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  १००
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   १२०
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    १५०
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      १८०
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       २००
35 N28AH N30AH N33AH         230

तल सिंटर्ड समेरियम कोबाल्ट म्याग्नेटका लागि डिमग्नेटाइजेशन कर्भहरू

Br (kGs)

Hcj(kOe)

७.५ ७.९ ८.४ ८.९ ९.२ ९.५ १०.२ १०.३ १०.८ 11 ११.३ अधिकतम परिचालन तापमान।
(°C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       २५०
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         २५०
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M ३००
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 ३५०
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H ३५०
15      YXG22LT        ३५०