Demagnetiization घटता

डिमेग्नेटाइजेशन कर्भ, वा BH कर्भ दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकहरू सहित हार्ड चुम्बकीय सामग्रीहरूको लागि हिस्ट्रेसिसको दोस्रो क्वाड्रन्ट हो। यसले चुम्बकको चुम्बकीय सुविधाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ, चुम्बकीय क्षेत्र शक्ति र डिमग्नेटाइज गर्न प्रतिरोध सहित। विशेष गरी उच्च तापक्रममा घुमाउरो ईन्जिनियरहरूको गणना गर्न र उपयुक्त चुम्बक सामग्री र ग्रेड पत्ता लगाउनको लागि उनीहरूको कामको आवश्यकता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ प्रदान गर्दछ। त्यसकारण हामी यसका साथ तपाईलाई सिमान्ड नियोडियमियम म्याग्नेट र सामरीअम कोबाल्ट मैग्नेट प्रत्येक उपलब्ध ग्रेडको अगाडि धेरै उच्च कार्य तापमानमा डिमेग्नेटाइजेसन कर्भहरू तैयार गर्दछौं। कृपया प्रत्येक सेल यसको डिमेग्नेटाइजेशन कर्भको लागि क्रमशः क्लिक गर्नुहोस्।

तल सिन्डर्ड नियोडियमियम चुम्बकहरूको लागि डिमेग्नेटाइजेशन कर्भहरू

           Br (kGs)

Hcj (kOe)

१०..4 १०.8 ११..3 ११. १२.२ १२..5 १२..8 १.2.२ १.6.। 14 १.3.। अधिकतम अपरेटिंग टेम्प
(° C)
12     N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

सिन्टर गरिएको सामरियम कोबाल्ट म्याग्नेटका लागि डिमग्नेटाइजेशन कर्भहरू

Br (केजी)

Hcj (kOe)

.5. 9.9 .4.। 9.9 .2 .२ .5।। १०.२ १०..3 १०.8 11 ११..3 अधिकतम अपरेटिंग टेम्प
(° C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350